bày trí phong thủy cửa sổ

Không nên xây nhà nhiều cửa

Không nên xây nhà nhiều cửa

Nhưng trong trường hợp nhà có nhiều cửa đi nhưng phía ngoài chỉ có một cổng chung thì vẫn tốt, chỉ cần bố trí cửa và cổng theo nguyên tắc hình phễu, tức trước rộng, sau hẹp để thu hút