chung cư cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an

Dự án chung cư cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an

Dự án chung cư cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an

Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an là một dự án nhằm tri ân các chiến sỹ cán bộ công an, được thực hiện bởi liên danh công ty Constrexim – Thái Hà với quy mô 05